Er fred mulig?

Vi lever i den måske mest spændende tid i menneskehedens historie.
Alligevel virker det på de fleste skræmmende og foruroligende, når der er krig, terror og naturkatastrofer mange steder på kloden. Ligesom den daglige dosis i TV fører til, at troen på og drømmen om fred og harmoni i verden kun synes at kunne eksisterer som urealistiske sentimentale ord i hovedet på drømmere.

Heldigvis er sandheden den, at stadig flere mennesker overalt på jorden er ved at vågne op til forståelsen af, at fred i verden begynder med fred i det enkelte menneske. Og at vi derfor hver især faktisk kan gøre en forskel også i den store sammenhæng.

Stadig flere begynder at huske og forstå, at der er forbindelse imellem alt levende, og at den hastighed, alting sker med netop nu, er et udtryk for, at selve vibrationsniveauet på vores planet er ved at hæve sig.

Flere og flere får en følelse af, at det, vi ikke kan måle, veje eller forstå det fulde omfang af, er noget meget vigtigt, der har altafgørende betydning netop i denne forvandlingens tidsalder, og at dette noget bliver mere nærværende, når vi i stilhed og ydmyghed standser op midt i verdens jag og lytter indad. Det er derfor, det er spændende at se den ”forvandling”, som sker med folk, der begynder at meditere eller på anden måde begynder at arbejde med sig selv.


“Enhver følelse, enhver tanke, enhver handling sætter spor

– både i dig og i verden omkring dig.
Hvorfor ikke sætte smukke, fredfyldte spor – mens du kan?”